Tromboseonderzoekers uit vier Nederlandse academische ziekenhuizen – LUMC Leiden, AMC Amsterdam, UMCU Utrecht en UMCG Groningen – grijpen de Wereld Trombose Dag 2015 op 13 oktober aan om het Dutch Thrombosis Network (DTN) te lanceren. Het netwerk stelt dat trombose onderbelicht blijft en bevordert daarom nationale samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie, patiëntparticipatie, training en kennisverspreiding.

Een belangrijke drijfveer voor de oprichting van het Dutch Thrombosis Network is het feit dat de ziekte veneuze trombo-embolie (VTE) relatief weinig aandacht krijgt. Dat terwijl VTE de derde meest voorkomende cardiovasculaire aandoening is, na het hartinfarct en herseninfarct (beroerte). Longembolie, de ernstigste vorm van VTE, is een belangrijke oorzaak van sterfte onder in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Daarnaast heeft VTE vaak chronische gevolgen.

DOELEN

De doelen van het nieuwe netwerk zijn:

  • Faciliteren van investigator-initiated patient gebonden en translationeel wetenschappelijk onderzoek in Nederland
  • Betere overdracht van ideeën en best practices
  • Bevorderen van wetenschappelijke innovatie
  • Stimuleren van kennisoverdracht aan onder meer het grote publiek, patiënten en zorgverleners

ACHTERGROND

Hoewel Nederlandse wetenschappers nu al een belangrijke rol spelen bij het onderzoek naar trombose, kunnen de doelen nog beter met vereende krachten bereikt worden. Een landelijk netwerk voor onderzoek naar en expertise in trombose is een belangrijk instrument om dit onderzoek nog beter vorm te geven en voor het voetlicht te brengen. Iedere tromboseonderzoeker is daarom welkom bij DTN, evenals zorgpartners zoals patiëntenverenigingen. Het bundelen van de krachten kent allerlei voordelen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidies en het contact met partners bij overheid en zorgverzekeraars.

Samenwerking – nationaal en internationaal

Het netwerk zal bestaan uit klinische en niet-klinische tromboseonderzoekers, uit de academie, tweede- én eerste lijn. Deze combinatie van expertise draagt bij aan de positionering en samenwerking van DTN met bestaande nationale VTE-netwerken in bijvoorbeeld Canada en Frankrijk. Bovendien zal DTN deel uitmaken van een “international network of networks” dat in mei 2016 tijdens de SSC meeting van de International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Montpellier gelanceerd zal worden. Het netwerk nodigt vanzelfsprekend ook niet-academische ziekenhuizen uit om lid te worden van DTN